Languages:  English  

Apollo Addressable127-1040/XP95/M
Apollo XP95 MultisensorDetector

Apollo XP95
MultisensorDetector

The XP95 Multisensor Detector contains an Optical...Contact Us

127-1039/XP95/S2
Apollo XP95 Optical Smoke Detector

Apollo XP95
Optical Smoke Detector

The XP95 Optical Smoke Detector works using the...Contact Us

127-1041/XP95/H1
Apollo XP95 Class A2S Heat Detector

Apollo XP95
Class A2S Heat Detector

The XP95 A2S Heat Detector is a static device...Contact Us


127-1042/XP95/H2
Apollo XP95 Class CS Heat Detector

Apollo XP95
Class CS Heat Detector

The XP95 CS Heat Detector is a high temperature...Contact Us

127-1038/XP95/S1
Apollo XP95 Ionisation Smoke Detector

Apollo XP95
Ionisation Smoke Detector

The XP95 Ionisation Smoke Detector uses a low...Contact Us

127-1061
Apollo XP95 Intelligent Open-Area Visual Indicator

Apollo XP95 Intelligent Open-Area Visual Indicator

The Intelligent Open-Area Visual Indicator has...Contact Us


127-1134/XP95/C2
Apollo XP95 Manual Call Point

Apollo XP95 Manual Call Point

The Apollo XP95 manual call point is the old...Contact Us

127-1135/XP95/C3
Apollo XP95 Manual Call Point with Isolator

Apollo XP95 Manual Call Point with Isolator

The Apollo XP95 manual call point complete with...Contact Us

127-1063
Apollo XP95 Multi-Tone

Apollo XP95 Multi-Tone

The Apollo Addressable Multi-Tone Open-Area...Contact Us


127-1058
Apollo XP95 Multi-Tone Open-Area Sounder

Apollo XP95 Multi-Tone Open-Area Sounder

The Apollo Addressable Multi-Tone Open-Area...Contact Us

127-1064
Apollo XP95 Multi-Tone with Isolator

Apollo XP95 Multi-Tone with Isolator

The Apollo Addressable Multi-Tone Open-Area...Contact Us

127-1056
Apollo XP95 Waterproof Manual Call Point

Apollo XP95 Waterproof Manual Call Point

The Apollo XP95 Addressable Waterproof Manual...Contact Us